parallax background

Myśli św. Teresy

Myśli św. Teresy od Dzieciątka Jezus to krótkie refleksyjne rozważania oparte na jej wypowiedziach zapisanych w Autobiografii oraz wspomnieniach jej rodzonych sióstr.

Złote myśli św. Teresy, bo tak możemy je nazwać, to małe duchowe skarby, które mogą być inspirujące w medytowaniu naszych relacji z Bogiem i ludźmi, a także pomocne w chwilach zwątpienia i zagubienia.

Sięgnij po myśl, którą znajdziesz na tej stronie, podejmij refleksje nad przeczytanymi słowami i spróbuj odnieść je do swojego życia. Przywołuj św. Teresę, aby pomogła Ci je zrozumieć i wcielić w życie. Zapamiętaj, zapisz i wracaj do wybranych myśli, kiedy będziesz tego potrzebować.

Złote myśli św. Teresy przeznaczone są dla wszystkich, którzy zechcą zaczerpnąć z terezjańskiego ducha.


Zwać Boga Ojcem i być dzieckiem Jego, to moje Niebo

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Miłość karmi się ofiarą

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wokół siebie trzeba siać dobro, nie niepokojąc się o jego wzejście

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Chciała bym zbawiać dusze i dla nich zapomnieć o sobie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus nie żąda wielkich czynów, ale tylko zawierzenia Mu i wdzięczności

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jakże łatwo jest zagubić się na usłanych kwiatami ścieżkach

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Największym zwycięstwem jest zwyciężyć samego siebie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Radość nie znajduje się w otaczających nas przedmiotach, lecz w głębi duszy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Na ziemi nie oczekuję żadnej zapłaty: wszystko czynię dla Pana Boga

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ty wiesz, o mój Boże, że aby Cię kochać, mam ten dzień dzisiejszy jedynie!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus nie powołuje tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Oto prawdziwa świętość: wystarczy upokorzyć się i ze spokojem znosić swoje niedoskonałości

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zbudujmy w naszym sercu małe tabernakulum, w którym Jezus mógłby się schronić

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus jest w Tabernakulum specjalnie dla Ciebie, pała pragnieniem wejścia do Twojego serca…

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Tyle od Boga otrzymujemy, ile się spodziewamy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Oby Boski mały Jezus znalazł w twojej duszy mieszkanie, całe przepojone wonią róż miłości…

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Służ Bogu w pokoju i z weselem; pamiętaj że nasz Bóg jest Bogiem pokoju.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus… uczynił ze mnie rybaka dusz, uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kto Kocha nie wystawia rachunków

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Obecnie jedynym moim zajęciem jest… MIŁOŚĆ!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czynić dobrze bez pomocy Bożej jest rzeczą tak samo niemożliwą, jak sprawiać by słońce świeciło w nocy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czynić dobrze bez pomocy Bożej jest rzeczą tak samo niemożliwą, jak sprawiać by słońce świeciło w nocy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Miłość Twoja uprzedziła mnie od dzieciństwa, wraz ze mną wzrastała…

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Skoro Jezus z powrotem wstąpił do nieba, mogę za Nim iść Jego śladami

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zadowolić nas może jedynie to, co wieczne

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zaledwie skieruję wzrok na świętą Ewangelię (…) zaraz wiem, w którą mam biec stronę

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dopiero wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od tych, których kochamy, odczuwamy całą miłość do nich

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Modlitwa i ofiara stanowią całą moją siłę…

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Moim powołaniem jest Miłość! W sercu Kościoła, mojej Matki będę miłością

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Stworzenia niech będą dla mnie niczym, a ja niczym dla nich, ale Ty Jezu bądź dla mnie wszystkim!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Twoje serce zostało stworzone, by kochać Jezusa, by kochać go do szaleństwa

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezu niech Twoja Wola wypełni się we mnie jak najdoskonalej

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Najpiękniejsze myśli bez uczynków są niczym

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Najmniejsze nawet czynności winny być wykonywane z miłości do Jezusa

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Teraz nie mam już wielkich pragnień poza tym jednym, by kochać, aż z miłości tej umrę

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Słodko jest służyć Panu, (…) by żyć wiarą mamy tylko to życie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dla mnie niebo to wyczuwać w sobie podobieństwo do Boga, który mnie stworzył potężnym swym tchnieniem.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W każdej chwili jesteś przy mnie, strzeżesz mnie. Gdy Cię wzywam, och, nigdy nie zwlekasz!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ukochałeś mnie tak bardzo, że dałeś mi swego Syna Jednorodzonego, by był mi Zbawicielem i Oblubieńcem

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wszystko jest nasze i wszystko dla nas, gdyż w Jezusie mamy wszystko

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Muszę ci wyznać, że na Serce Jezusa zapatruję się inaczej niż wszyscy. Myślę, że serce mojego Oblubieńca należy jedynie do mnie, tak jak i moje należy jedynie do Niego. Rozmawiam z Nim w samotności, kiedy sercem trwam cicho przy Jego sercu, oczekując na spotkanie z Nim twarzą w twarz, gdy [już bez osłony] będę mogła się w Niego wpatrywać

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus płonie do nas miłością… Spójrz na Jego Cudowne Oblicze! Spójrz na oczy wygasłe, spuszczone! Spójrz na rany! Spójrz na Jezusa, który objawia się w swoim Obliczu… W nim dojrzysz, jak bardzo nas kocha

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

To Oblicze jest mym królestwem miłości!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Tak, czuję, że Jezus chce nas obdarzyć tymi samymi łaskami, że chce dać nam Niebo za darmo

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

W Tobie, któryś umiał stworzyć serce matki, Odkrywam najdelikatniejszego z ojców. Jezu, Słowo przedwieczne, moja jedyna miłości, Dla mnie — Twoje serce kocha mocniej niż matka.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nie mogę obawiać się Boga, który dla mnie stał się tak mały… Kocham Go!… Gdyż jest wyłącznie miłością i miłosierdziem

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nie kto inny jak „boski Żebrak miłości” prosi cię o gościnność, a mówiąc: „dziękuję”, prosi o jeszcze, w miarę jak otrzymuje coraz więcej

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Tak, Jezus uczynił dla mnie to wszystko; mogłabym wykazać, że każde z przytoczonych słów całkowicie wobec mnie wypełnił

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Teraz oddaj się bez reszty Jezusowi. On — bardziej niż kiedykolwiek — jest bez reszty oddany tobie. Już włożył na twój palec tajemniczy zaręczynowy pierścionek. Chce być jedynym mistrzem twojej duszy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Żyć miłością to dawać się bez miar, Nie chcieć i nie żądać jakiejkolwiek zapłaty. Daję więc i nie liczę, przekonana, Że kochając, niczego się nie odmierza.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Moją miłością jest Chrystus, życie moje.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Kochać — to dać wszystko i dać siebie samego.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zwać Boga Ojcem i być dzieckiem Jego, to moje Niebo

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Wokół siebie trzeba siać dobro, nie niepokojąc się o jego wzejście

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Chciała bym zbawiać dusze i dla nich zapomnieć o sobie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus nie żąda wielkich czynów, ale tylko zawierzenia Mu i wdzięczności

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jakże łatwo jest zagubić się na usłanych kwiatami ścieżkach

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Największym zwycięstwem jest zwyciężyć samego siebie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Radość nie znajduje się w otaczających nas przedmiotach, lecz w głębi duszy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Na ziemi nie oczekuję żadnej zapłaty: wszystko czynię dla Pana Boga

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ty wiesz, o mój Boże, że aby Cię kochać, mam ten dzień dzisiejszy jedynie!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus nie powołuje tych, którzy są tego godni, ale tych, których sam chce

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Oto prawdziwa świętość: wystarczy upokorzyć się i ze spokojem znosić swoje niedoskonałości

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Oby Boski mały Jezus znalazł w twojej duszy mieszkanie, całe przepojone wonią róż miłości…

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Służ Bogu w pokoju i z weselem; pamiętaj że nasz Bóg jest Bogiem pokoju.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus… uczynił ze mnie rybaka dusz, uczułam wielkie pragnienie, by pracować nad nawróceniem grzeszników

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Czynić dobrze bez pomocy Bożej jest rzeczą tak samo niemożliwą, jak sprawiać by słońce świeciło w nocy

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nigdy nie słyszałam głosu Jezusa, ale czuję, że jest On we mnie w każdej chwili

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Dopiero wtedy, gdy jesteśmy oddaleni od tych, których kochamy, odczuwamy całą miłość do nich

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Modlitwa i ofiara stanowią całą moją siłę…

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Moim powołaniem jest Miłość! W sercu Kościoła, mojej Matki będę miłością

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Stworzenia niech będą dla mnie niczym, a ja niczym dla nich, ale Ty Jezu bądź dla mnie wszystkim!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Twoje serce zostało stworzone, by kochać Jezusa, by kochać go do szaleństwa

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezu niech Twoja Wola wypełni się we mnie jak najdoskonalej

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Najpiękniejsze myśli bez uczynków są niczym

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Najmniejsze nawet czynności winny być wykonywane z miłości do Jezusa

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Teraz nie mam już wielkich pragnień poza tym jednym, by kochać, aż z miłości tej umrę

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Słodko jest służyć Panu, (…) by żyć wiarą mamy tylko to życie

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Zrozumiałam, że miłość Naszego Pana objawia się zarówno w duszy najprostszej, która w niczym nie stawia oporu Jego łasce, jak i w duszy najbardziej wzniosłej, ponieważ właściwością miłości jest zniżanie się.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nie pragnę już ani cierpienia, ani śmierci, choć kocham jedno i drugie; tylko miłość mnie pociąga.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

MIŁOŚĆ jest tak potężna w działaniu, że potrafi wyciągnąć korzyść ze wszystkiego, z dobrego i złego, i przemienić moją duszę w SIEBIE.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

To prawda, że można ciężko upaść, można popełniać niewierności, ale miłość, która potrafi wszystko obrócić na swoją korzyść, w mgnieniu oka zniweczy wszystko, co może nie podobać się Jezusowi, pozostawiając na dnie serca jedynie pokorę i głęboki pokój.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Gdyby wszystkie stworzenia otrzymały takie łaski jak ja, nikt nie obawiałby się Dobrego Boga, ale kochano by Go do szaleństwa, i z miłości, a nie z bojaźni, nikt nie chciałby Go zasmucić.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Bóg obdarzył mnie swoim nieskończonym Miłosierdziem, w świetle którego rozważam i adoruję wszystkie pozostałe doskonałości Boże.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Sprawiedliwość (ona może nawet bardziej niż inne) wydaje mi się przyodziana miłością… Jakaż to słodka radość pomyśleć, że Dobry Bóg jest Sprawiedliwy, to znaczy, że zważa na nasze słabości, że doskonale zna kruchość naszej natury. I czegóż miałabym się lękać?

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jaki będzie koniec tych „dziejów białego kwiatka”? — Być może, że mały kwiatek zostanie zerwany w swej świeżości, lub też przeniesiony na inne brzegi… Nie wiem, ale pewna jestem, że Miłosierdzie Boże zawsze pójdzie za nim.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Tylko miłość może uczynić nas miłymi Bogu i ta miłość jest jedynym dobrem, o które się ubiegam.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

MIŁOŚĆ (caritas) jest DROGĄ NAJDOSKONALSZĄ, która najpewniej prowadzi do Boga.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Świetlista Latarnio miłości, wiem jak dojść do Ciebie, odkryłam tajemnicę, przywłaszczenia sobie Twego płomienia.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Aby Miłość była w pełni zaspokojona, musi się zniżyć, zniżyć aż do głębin nicości i tę nicość przemienić w ogień.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Szukając więc, znalazłam sposób ukojenia mego serca, oddając Ci Miłość za Miłość.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Mój Jezu! Niech ja stanę się tą szczęśliwą ofiarą, niech ogień Twej Boskiej Miłości strawi złożone Ci całopalenie!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Mam tylko jeden sposób, by okazać Ci moją miłość: rzucanie kwiatów, to znaczy, że nie opuszczę żadnej okazji do ofiary, choćby najmniejszej, żadnego spojrzenia, żadnego słowa, wykorzystam najdrobniejsze nawet czyny, by je pełnić z miłości.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jakże Pan Bóg jest mało kochany na ziemi! Nawet przez dusze Mu poświęcone!… Nie, Pan Bóg nie jest bardzo kochany.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Spodobało się Jezusowi wskazać mi jedyną drogę, która wiedzie w sam Boski żar; tą drogą jest zaufanie małego dziecka, które bez obawy zasypia w ramionach swego Ojca… ,,Jeśli kto jest maluczki, niech przyjdzie do mnie” , rzekł Duch Święty przez usta Salomona i ten sam Duch Miłości powiedział jeszcze: „Mali otrzymują miłosierdzie”.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Teraz nie pragnę już niczego, jak tylko do szaleństwa kochać Jezusa… Znikły już dziecinne pragnienia.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Panie, jestem za mała, by nakarmić twe dzieci; jeśli chcesz dawać im przeze mnie to, co każdemu jest potrzebne, napełnij moją małą dłoń Twoimi skarbami, a ja pozostając w Twych ramionach i nie odwracając głowy, będę obdarzać duszę, która do mnie przyjdzie.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

,,Wysławiam Cię, Ojcze, żeś te rzeczy zakrył przed mądrymi i przewidującymi, a objawiłeś je najmniejszym z małych”. Jezus chciał, by zajaśniało we mnie Jego miłosierdzie; ponieważ byłam mała i słaba, schylił się do mnie i pouczał tajemnie o sprawach swej miłości.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Ach! gdyby tak uczeni, poświęcający całe życie na zdobywanie wiedzy, przyszli mnie zapytać, byliby niewątpliwie zdumieni widząc, jak czternastoletnie dziecko pojmuje tajemnice doskonałości, tajemnice, których cała ich wiedza nie jest w stanie odkryć, bo aby je posiąść, trzeba być ubogim w duchu!

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Bóg dał mi serce tak wierne, że gdy raz głęboko pokocha, kocha już na zawsze.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus chcąc, byśmy wspólnie postępowały naprzód, połączył nasze serca więzami silniejszymi niż więzy krwi; uczynił nas siostrami wedle ducha … Bardzo lekko biegłyśmy drogami Jezusa … Zdaje mi się, że otrzymywałyśmy łaski na miarę tych, które były udziałem wielkich świętych.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jutro upływa miesiąc od chwili, gdy jesteśmy z dala od siebie, mnie się jednak zdaje, że nie rozstałyśmy się wcale, czyż to nie obojętne, gdzie jesteśmy?… Gdyby nawet rozdzielał nas ocean, będziemy zawsze zjednoczone, bo pragnienia nasze dążą do jednego celu, a serca biją zgodnie.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Jezus nie obdarzył mnie sercem nieczułym i dobrze…

św. Teresa od Dzieciątka Jezus

Nie czuję już teraz koniecznej potrzeby odmawiania swemu sercu wszelkiej pociechy, bo dusza moja jest utwierdzona przez Tego, którego jedynie pragnę miłować. Widzę więc z radością, że serce moje Jego tylko miłując, rozszerza się tak, że zdolne jest kochać swoich miłością nieporównanie gorętszą, niżby mogło mieć dla nich, zamykając się w uczuciu samolubnym i bezowocnym.

św. Teresa od Dzieciątka Jezus