Pismo Święte jest najważniejszą i najmądrzejszą księgą na świecie. Składa się z dwóch części: Starego Testamentu i Nowego Testamentu. Pierwsza część, czyli Stary Testament opowiada historie od stworzenia świata do czasu przyjścia na ziemię Pana Jezusa. Dzięki Nowemu Testamentowi poznajemy życie i nauczanie Syna Bożego.

Biblia zawiera wiele ciekawych tekstów, które pomagają nam poznać Dobrego Boga i żyć zgodnie z wyznawaną wiarą. Przez słowa Pisma Świętego Bóg zwraca się bezpośrednio do każdego z nas. Mówi nam o swojej miłości do każdego człowieka, a także o planie zbawienia wszystkich ludzi.

Św. Teresa chętnie czytała Pismo Święte. Szczególnie zachwycały ją Ewangelie. Często rozmyślała o tym, co Jezus powiedział i zrobił. Pragnęła nauczyć się języka greckiego, by czytać Nowy Testament w oryginalnym języku, w jakim został napisany.

Św. Teresa nosiła blisko serca tekst czterech Ewangelii schowany w kieszonce habitu. Znała na pamięć różne wersety biblijne i chętnie je cytowała podczas rozmów z siostrami.

„Zawsze spoczywa na mym sercu Ewangelia, z którą się nigdy nie rozstaję… Zaledwie wzrok skieruję na Ewangelię, zaraz oddycham wonnościami życia Jezusowego i wiem, którą mam obrać stronę. Ta złota księga jest moim najdroższym skarbem.”

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus