W życiu każdego chrześcijanina codzienna modlitwa jest jedną z najważniejszych rzeczy. Po niej podejmujemy wszelkie inne aktywności określone naszym powołaniem. Wzorem modlitwy może być dla nas św. Teresa od Dzieciątka Jezus, która pozostawiła cenne wskazówki, czym jest modlitwa: „wzniesieniem serca, prostym wejrzeniem ku niebu, okrzykiem wdzięczności i miłości, zarówno w cierpieniu, jak i w radości. Jest to coś wielkiego, nadprzyrodzonego, co rozszerza mą duszę i jednoczy mnie z Jezusem”.

Modlitwa to prosty dialog dziecka, które czuje się kochane przez miłującego Ojca. Rozmawia z Nim o wszystkim, co przeżywa, w niewyszukanych słowach, ale z głębi serca.

Na tej stronie znajdziesz różnorodne modlitwy, litanie i nowenny do św. Teresy od Dzieciątka Jezus, które przybliżą Tobie terezjańską duchowość.