Modlitwa o rozeznanie powołania

Święta Tereso od Dzieciątka Jezus, proszę Cię o pomoc, by zaufać Bogu Ojcu i rozeznać Jego Świętą wolę, która jest najlepszym planem na moje życie.

Pomóż mi zaufać Jezusowi jak dziecko, by odważnie pójść za Jego głosem. Pomóż mi widzieć znaki, którymi prowadzi mnie Duch Święty, by iść drogą od wieków mi przeznaczoną.

Proszę, bądź mi Przewodniczką na drodze mojego życia. Amen.

Św. Tereso od Dzieciątka Jezus módl się za nami!

Kochać Boga

jak dziecko kocha swego ukochanego Ojca oraz świadczyć o Jego cudownej Miłości;

Zdać się całkowicie na Boga

który jest Panem działającym i przemieniającym, aż do całkowitego zjednoczenia i przebóstwienia ludzkiej natury;

Pokochać siebie

taką jaką jestem i zapewniać ludzi, że Bóg kocha nas za darmo, z naszym grzechem i słabością;

Być pogodną

i nieść światu radość, bo jeśli naprawdę jesteś dzieckiem Bożym, to w twym sercu rodzi się szczęście;

Dowodzić swej miłości

małymi uczynkami, spełnianymi w codzienności, bo tu nie liczy się wielkość dzieła ale potęga miłości;

Modlić się za kapłanów

na wzór Patronki – św. Teresy i pomagać im w pracy apostolskiej i parafialnej;

Rozszerzać swe serce

w duchu misyjnym i uczyć innych wrażliwości misyjnej, by Ewangelia przemieniała ludzkie serca.

Twój krok ku tej drodze tak naprawdę jest odpowiedzią na głos Tego, który pierwszy wychodzi do Ciebie. Czy odpowiesz?